Deze website is geschreven door Anne Van Hecke (kinesitherapeute en medische pedicure)
. Dit is een persoonlijke website welke dient ter informatie voor patiënten. Enkel de behandelingen die in mijn praktijk kunnen gebeuren worden hier beschreven. 
Voor alle mogelijke behandelingen kunnen een diploma en/of een getuigschrift worden voorgelegd.

Vragen en/of antwoorden en behandelingen vallen volledig onder het beroepsgeheim. 
Er wordt geen informatie verzameld over de bezoekers. Adressen, telefoon- en/of gsm-nummers, e-mails en e-mailadressen worden uit mijn bestand verwijderd van zodra deze zijn beantwoord en er geen behandeling uit voortvloeit. Indien er mogelijks wel een therapie volgt, worden de
 gegevens in een wettelijk software programma voor kinesitherapie bewaard. Deze bewaring valt volledig onder het beroepsgeheim en kunnen enkel door mij worden geconsulteerd. Deze gegevens worden nooit overgedragen aan derden tenzij vereist bij wet.

Deze website maakt geen gebruik van cookies. Dit is een persoonlijke website zonder sponsoring. Eventueel aangevraagde informatie is volkomen gratis. Er worden geen advertenties geaccepteerd. Advertenties die zouden voorkomen in een website waar mijn website naar verwijst vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende website-eigenaar.
 Ik sluit elke aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verbandhoudende met het gebruik van informatie, behandelingen, producten of diensten die via deze website worden aangebonden.

Ik leg er de nadruk op dat ik de reguliere geneeskunde als basis beschouw van de gezondheidszorg en dat ik niet gemachtigd ben om diagnoses te stellen of conclusies te trekken uit door medici gestelde diagnoses. De behandelingen zijn aanvullend en vervangen geen medicaties.

Ondanks de zorgvuldige selectie van de links kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor de juistheid van de informatie en kan ik niet  aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel voortvloeiend uit die informatie. Gelieve eerst uw huisarts en/of specialist te raadplegen om nadien een mogelijke behandeling te ondergaan. 
De informatie op deze site is alleen bedoeld als aanvulling, en niet als vervanging, van het contact tussen arts en patiënt of de bezoeker van deze site. Ik ben niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computer en/of software na het downloaden en/of installeren van programma’s en/of plugins die nodig zijn om bepaalde bestanden of sites te openen.