Deskundigheid

1. Het medisch advies dat wordt aangegeven op deze site, mag enkel worden gegeven door medisch opgeleide mensen of professionals, tenzij duidelijk is vermeld dat het advies afkomstig is van een niet-medisch gekwalificeerd persoon of organisatie.

Aanvullend

2. De informatie op deze site is alleen bedoeld als aanvulling, en niet als vervanging, van het contact tussen arts en patënt of de bezoeker van deze site.

Vertrouwelijkheid

3. Vertrouwelijke of persoonlijke informatie van een patiënt of bezoeker van een medische site, inclusief hun identiteit, moet door de website worden gerespecteerd. De ontwerpers van de siten dienen zich te houden aan de privacywetgeving.

Bron

4. Informatie op deze site moet, waar mogelijk, worden voorzien van de bron van informatie en, waar mogelijk, van HTML links naar die data. De datum waarop een pagina het laatst is herzien moet duidelijk worden aangegeven, liefst onderaan de pagina.

Bewijzen

5. Alle beweringen die worden gedaan over de voordelen en resultaten van behandelingen, commerciële producten of diensten moeten worden ondersteund door evenwichtige bewijzen op een manier zoals ook is aangegeven onder punt 4.

Duidelijkheid

6. De ontwerpers van deze site moeten hun uiterste best doen om de aangeboden informatie zo duidelijk mogelijk weer te geven, Contactadressen vermelden voor bezoekers die op zoek zijn naar verdere informatie of hulp. De webmaster vermeldt zijn of haar e-mailadres duidelijk op de site.

Sponsoring

7. Sponsoring van deze site moet duidelijk worden aangegeven, inclusief de namen van de commerciële en niet-commerciële organisaties die hebben bijgedragen aan de ondersteuning, diensten of informatie voor deze site.

Openheid in advertentie en redactioneel beleid

8. Wanneer advertenties een bron van inkomsten vormen, moet dat duidelijk op de site worden vermeld. Een korte beschrijving van het gevoerde advertentiebeleid wordt gepuliceerd op de site. Advertenties en ander promotiemateriaal moet zodanig worden gepresenteerd dat de bezoeker duidelijk het onderscheid kan maken met de redactionele inhoud.